Welkom op Uitvaart-Amersfoort

Eenzame uitvaart

Heel soms komt het voor (gemiddeld tussen de tien en twintig keer per jaar) dat er iemand overlijdt in Amersfoort die geen familie of vrienden heeft en die geen geld na laat. Als niemand de uitvaart van een overledene kan of wil regelen dan is de gemeente Amersfoort verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvaart. Dat is vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging.

Ambtenaren van de gemeente Amersfoort proberen uit te zoeken of de overledene iets van waarde heeft achtergelaten waarvan de uitvaart kan worden betaald. Als dat niet het geval is zal de gemeente zorgen dat de overledene een sobere, maar tegelijkertijd wel waardige, uitvaart krijgt.

De gemeente Amersfoort werkt voor de uitvaarten van gemeentewege samen met Meijerink Uitvaartzorg. Meijerink krijgt daarbij hulp van verschillende mensen, zo is er bijvoorbeeld iemand die de bloemen regelt. De Kandelaarkerk aan de Heiligenbergerweg stelt gratis een ruimte ter beschikking voor eenzame uitvaarten en vrijwilligers van de kerk zorgen ervoor dat bezoekers gratis koffie krijgen. De plechtigheden worden verzorgd door ritueelbegeleiders/uitvaartsprekers.

Geen geld

Het komt ook voor dat een overledene wel familie of vrienden had, maar dat men geen geld heeft om de uitvaart van te betalen. Als de familie in dat geval besluit om de uitvaart over te laten aan de gemeente moet men er wel rekening mee houden dat de gemeente de rekening later mogelijk alsnog zal verhalen op de directe nabestaanden. Kijk voor meer informatie in het hoofdstuk geen geld voor de uitvaart.
einde pagina